Sort by

Him Lam Thạch Bàn

龍邊郡(Long Biên)
社會住宅
$1000/m²
點擊查看

Hanoi Garden City

龍邊郡(Long Biên)
中級建案
$900/m²
點擊查看

Hope Residence

龍邊郡(Long Biên)
社會住宅
$1000/m²
點擊查看

Ruby City 3

龍邊郡(Long Biên)
社會住宅
$1100/m²
點擊查看

Ecohome phuc loi

龍邊郡(Long Biên)
社會住宅
$1200/m²
點擊查看

Eco city Viet hung

龍邊郡(Long Biên)
社會住宅
$1380/m²
點擊查看

hanoi homeland

龍邊郡(Long Biên)
社會住宅
$1400/m²
點擊查看

Northern Diamond

龍邊郡(Long Biên)
中級建案
$1600/m²
點擊查看

Le Grand Jardin

龍邊郡(Long Biên)
中級建案
$1600/m²
點擊查看

HC Golden City

龍邊郡(Long Biên)
中級建案
$1800/m²
點擊查看